ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 พบ 202 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 70 เมนูอาหารไทย = 70 Thai recipes / ระพีพรรณ เทพคุณ.
ชื่อผู้แต่ง ระพีพรรณ เทพคุณ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 641.593 ร35จ
วันที่สร้าง 21 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง English 1000 errors : เตรียมตัวสอบทุกสนามและพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลและคำอธิบายอย่างละเอียด/ โดยนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงและทีมงาน.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 420.76 อ252
วันที่สร้าง 21 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก A Quick score booster: คู่มือเสริมเพิ่มคะแนนให้สูง/ ธนภัทร ภวชโลทร.
ชื่อผู้แต่ง ธนภัทร ภวชโทร.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 420.76 ธ14ทต
วันที่สร้าง 21 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำหยาด/ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่ง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 895.911 น88ค
วันที่สร้าง 21 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป: โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร/ ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์.
ชื่อผู้แต่ง ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 347 ภ17คบ1
วันที่สร้าง 21 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ วีดีทัศน์/วีซีดี/ดีวีดี
ชื่อเรื่อง ฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจความหมาย[แผ่นวีดิทัศน์]/ สำนักพิมพ์ไอเอส.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ LAN0249
วันที่สร้าง 21 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน/ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ชื่อผู้แต่ง จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 390.09593 จ238พ 2556
วันที่สร้าง 21 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ : การลงโทษโดยสังคม / สังศิต พิริยะรังสรรค์
ชื่อผู้แต่ง สังศิต พิริยะรังสรรค์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 303.484 ส247ศ
วันที่สร้าง 21 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กาพย์เห่เรือ : จากสมัยอยุธยาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, บรรณาธิการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 895.911 ก256
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อ่านได้อ่านเป็น : วิพากษ์ระหว่างบรรทัดวรรณกรรมร่วมสมัย/ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
ชื่อผู้แต่ง รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 809 ร69อ
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?