ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 พบ 78 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การติดตั้งและใช้งาน Raspberry Pi/ นพ มหิษานนท์.
ชื่อผู้แต่ง นพ มหิษานนท์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 004.165 น22ก
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง English adventure ตอน 3.1 น.แนนคลายปมโจรกรรมสมบัติในออสเตรเลีย / อริสรา ธนาปกิจ.
ชื่อผู้แต่ง อริสรา ธนาปกิจ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 420 อ173อ ล.3
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง English adventure ตอน 4 น.แนนท่องปารีสกับภารกิจสัตว์เลี้ยงหาย / อริสรา ธนาปกิจ.
ชื่อผู้แต่ง อริสรา ธนาปกิจ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 420 อ173อ ล.4
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กับดักความสำเร็จ = Think like a hunter/ ลิม คัมมาร์ ; บรรณาธิการ ปุริษา ตาสาโรจน์.
ชื่อผู้แต่ง คัมมาร์, ลิม.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 158.1 ค159ก
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น / สุณีย์ บุญกำเหนิด.
ชื่อผู้แต่ง สุณีย์ บุญกำเหนิด.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 745.5943 ส329ก
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คิด 7 ขั้น ปั้นธุรกิจเป็น เห็นเงินงอกเงย = Now, build a great business! : 7 ways to maximize your profits in any market / Brian Tracy, Mark Thompson ; พรเลิศ อิฐฐ์, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่ง เทรซี่, ไบรอัน
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 658.4012 ท214ค
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการเขียนโปรแกรม Java สำหรับ Android App / ศุภชัย สมพานิช.
ชื่อผู้แต่ง ศุภชัย สมพานิช.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 005.133 ศ61คจ
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นิราศภูเขาทอง = Journey to Phukhaothong a poem by Sunthorn Phu / สุนทรภู่, เขียน ; เสาวณีย์ นิวาศะบุตร, แปล
ชื่อผู้แต่ง สุนทรภู่.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 895.911 ส341น
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.
ชื่อผู้แต่ง สมชัย ฑีฆาอุตมากร.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 347.05 ส195ป ล.2
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ และเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.
ชื่อผู้แต่ง สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 347.05 ส195ปว
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?