ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 พบ 184 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Best practices แผนการสอนภาษาไทยประถมศึกษาตอนต้น: แผนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก/ พรพิไล เลิศวิชา.
ชื่อผู้แต่ง พรพิไล เลิศวิชา.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 372.6593 พ142บ
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง My biology: คู่มือเตรียมสอบชีววิทยามัธยมปลายระดับเข้มข้น/ ธนา ทองศรีคำ.
ชื่อผู้แต่ง ธนา ทองศรีคำ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 570.76 ธ21ม
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21/ ประสาท เนืองเฉลิม.
ชื่อผู้แต่ง ประสาท เนืองเฉลิม.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 507.1 ป39ก
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จบกันที! คณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ทีมงาน Superposition.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 510 จ122
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เทคนิควิฑีการสอนประวัติศาสตร์/ เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา.
ชื่อผู้แต่ง เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 907 ฉ37ท
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการศึกษา ชุด คู่มือ การเขียนตำรา และ หนังสือเรียน เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา/ ถวัลย์ มาศจรัส
ชื่อผู้แต่ง ถวัลย์ มาศจรัส.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 371.3 ถ21น 2557
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภาษาและภาษาศาสตร์/ ชลธิชา บำรุงรักษ์.
ชื่อผู้แต่ง ชลธิชา บำรุงรักษ์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 410 ช138ภ
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ/ แสงระวี ดอนแก้วบัว.
ชื่อผู้แต่ง แสงระวี ดอนแก้วบัว.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 420.7 ส384ภ
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิจัยชั้นเรียน : หลักการและเทคนิคปฏิบัติ / พิสณุ ฟองศรี.
ชื่อผู้แต่ง พิสณุ ฟองศรี.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 370.7 พ245วจ 2558
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา/ พิชิต ฤทธิ์จรูญ
ชื่อผู้แต่ง พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 371.26 พ222หล
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?