ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 พบ 57 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การใช้มาตรฐานการเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2006 ในเด็กแรกเกิด - 5 ปี/ ผู้จัดทำและบรรณาธิการ ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล, สุพจน์ รื่นเริงกลิ่น, ลักษณิน รุ่งตระกูล
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ 612.65 ก261 2558
วันที่สร้าง 24 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (18 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สรีรวิทยาเรื่องสรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด : cardiovascular Physilolgy/ พวงรัตน์ ภักดีโชติ
ชื่อผู้แต่ง พวงรัตน์ ภักดีโชติ
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ 611.12 พ186ส 2557
วันที่สร้าง 24 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 3ds Max / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
ชื่อผู้แต่ง พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 006.693 พ257ท
วันที่สร้าง 23 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โปรดมต facebook page ด้วย keyword+seo/ ธัญธัช นันท์ชนก.
ชื่อผู้แต่ง ธัญธัช นันท์ชนก.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 658.872 ธ46ป
วันที่สร้าง 23 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมสูตรคำนวณและฟังชันExcel Formulas+Functions / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
ชื่อผู้แต่ง พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 005.54 พ196ร
วันที่สร้าง 23 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจดิจิทัล = The digital economy / Don Tapscott ; แปลและเรียบเรียง พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์.
ชื่อผู้แต่ง แท็บสก็อตต์, ดอน
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 004.6 ท223ศ
วันที่สร้าง 23 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Fundamentals of software engineering / น้ำฝน อัศวเมฆิน.
ชื่อผู้แต่ง น้ำฝน อัศวเมฆิน.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 005.1 น61ห
วันที่สร้าง 23 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์: Law And Economics/ กฏหมายทรัพย์สิน สัยญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อม
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่สร้าง 22 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทส: Advanced Management of InformatOrganizatons/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 025 ม49ก
วันที่สร้าง 22 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คลังดำ ในบริบทการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ: /
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่สร้าง 22 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

123456
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?