ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 พบ 48 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัชกรรม / หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล.
ชื่อผู้แต่ง หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 343.071 ห14ก
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เรียนลัดการบริหารโครงการ = Project management secrets / Matthew Batchelor ; ผู้แปล : วุฒินันท์ ชุมภู.
ชื่อผู้แต่ง แบชเลอร์,แมทธิว.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 658.404 บ81ร
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สำรับไทย สู่ครัวโลก/ วันดี ณ สงขลา.
ชื่อผู้แต่ง วันดี ณ สงขลา.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 641.593 ว172ส 2554
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Workshop Fimation: สร้างงานแอนิเมชั่นการ์ตูน/ มนัสสินี ล่ำสันเทียะ
ชื่อผู้แต่ง มนัสสินี ล่ำสันเทียะ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 006.696 ม24ว
วันที่สร้าง 08 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภค: Advertising and consumer behavior/ ปฐมาพร เนตินันทน์.
ชื่อผู้แต่ง ปฐมาพร เนตินันทน์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 659.1 ป16ก
วันที่สร้าง 08 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารร้านค้าปลีก: Retail store management/ คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ชื่อผู้แต่ง คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 658.87 ค169ก
วันที่สร้าง 08 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์/ ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ชื่อผู้แต่ง ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 621.4 ป39ง
วันที่สร้าง 08 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จิตวิทยาและคุณภาพบริการท่องเที่ยว: Tourism Service Psychology and Quality/ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
ชื่อผู้แต่ง บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และพรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 338.4791 บ59จ
วันที่สร้าง 08 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุ์/ สิริภัทร์ พราหมณีย์
ชื่อผู้แต่ง สิริภัทร์ พราหมณีย์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 581.0724 ส319ท
วันที่สร้าง 08 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ธุรกิจนำเที่ยว: Tour business/ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ชื่อผู้แต่ง บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 658.022 บ59ธ
วันที่สร้าง 08 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?