ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 พบ 101 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง :การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน/ ยิ่งลักษณ์ มูลสาร
ชื่อผู้แต่ง ยิ่งลักษณ์ มูลสาร
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 636.084 ย33ก 2560
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
ชื่อผู้แต่ง ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 344.59309 ย22ก
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ: การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ/ ปิยบุตร แสงกนกกุล.
ชื่อผู้แต่ง ปิยบุตร แสงกนกกุล.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 342.593 ป58ก
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายวิธ๊พิจารณาความอาญา (ส่วนแก้ไขใหม่)/ สุพิศ ปราณีตพลกรัง.
ชื่อผู้แต่ง สุพิศ ปราณีตพลกรัง.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 345.05 ส348ก
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก: การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ/ จารุประภา รักพงษ์.
ชื่อผู้แต่ง จารุประภา รักพงษ์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 382.92 จ171ก
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเมืองกับการปกครองของไทย/ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 320.9593 ก258 2559
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กาลครั้งนั้น ในอ้อมกอดแห่งรัก/ ชญาน์พิมพ์.
ชื่อผู้แต่ง ชญาน์พิมพ์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ นว ช114ก
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แก้วจ๋า/ แพรวา พานิชกิจ;เรื่อง, มะเขือเทศแก้มแดง ;ภาพ.
ชื่อผู้แต่ง แพรวา พานิชกิจ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ ด พ283ก
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แก้วจ๋า/ รชนิศ;เรื่อง, ประเวศน์ หนูจีน ;ภาพ.
ชื่อผู้แต่ง รชนิศ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ ด ร13บ
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือทวนสอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 346.048 คท197
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?