ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 พบ 87 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฏหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฏหมาย/ มุนินทร์ พงศาปาน
ชื่อผู้แต่ง มุนินทร์ พงศาปาน.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 340.76 ม82น
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม/ อภิรัฐ บุญทอง.
ชื่อผู้แต่ง อภิรัฐ บุญทอง.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 347.01 อ144ค 2559
วันที่สร้าง 22 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปริมณฑลแห่งกฏหมายและข้อคิดทางกฏหมาย/ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 340 ป41ป
วันที่สร้าง 22 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หลักกฏหมายมรดก/ มัทยา จิตติรัตน์.
ชื่อผู้แต่ง มัทยา จิตติรัตน์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 346.05 ม59ห
วันที่สร้าง 22 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หลักกฏหมายอาญา ภาคความผิด/ ทวีเกียรติ มีนะกษิษฐ.
ชื่อผู้แต่ง ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 345.023 ท135ห
วันที่สร้าง 22 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สหวิทยาการ่ของอ้อยและน้ำตาล
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 633.6 พ232ส
วันที่สร้าง 20 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลสูติศาสตร์ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ Nur041679
วันที่สร้าง 16 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สูติศาสาตร์
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ nur001329
วันที่สร้าง 16 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ห่วงใยคุณแม่
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ Nur030705
วันที่สร้าง 16 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Anatomy Workbiik 1: บททดสอบตนเองกายวิภาคศาสตร์ เล่ม 1/ ณัฐพล รัตนธรรมสกุลและสุพิน ชมภูพงษ์.
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพล รัตนธรรมสกุล.
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ 611 ณ19อ
วันที่สร้าง 15 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?