สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 จำนวน 308 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การเมืองการปกครองของไทย/ลิขิต ธีรเวคิน 21
2 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัส :Theory and Porblems of Calculus/แฟรงค์.ไอยเรส,เอลเลียดต์.แมนเดลสัน.,เรียบเรียงโดยวัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ 12
3 ภาษีอากรธุรกิจ/สมคิด บางโม 12
4 การบริหารการขาย/สุปัญญา ไชยชาญ. 21
5 เพาะเห็ดขาย/อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.ผู้เรียบเรียง 21
6 การออกแบบโครงสร้างไม้ STURCTURAL TIMBER DESIGN/ วินิต ช่อวิเชียร 12
7 โภชนศาสตร์เบื้องต้น/สิริพันธุ์ จุลกรังคะ 12
8 การซ่อมและตบแต่งอาคาร/พิภพ สุนทรสมัย. 12
9 สถิติธุรกิจ/พันทิพา สุนทรารชุน 12
10 การวางแผนการศึกษา/ชิรวัฒน์ นิจเนตร 12
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?