สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 จำนวน 11 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / 11
2 คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2559 ตอนที่ 1 / สมชัย ฑีฆาอุตมากร, บรรณาธิการ. 11
3 นิตยสารขวัญเรือน 11
4 การทดสอบกรดกำมะถันที่ปลอมปนในน้ำส้มสายชู/โกวิท นาดี 11
5 การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด / 11
6 ประวัติศาสตร์ลาว =A History Laos / 11
7 คนไทยเรียนภาษาจีน 1/ ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี. 11
8 ไขสันหลังบาดเจ็บ/ กิ่งแก้ว ปาจารีย์,บรรณาธิการ 11
9 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาขั้นสูง =Advanced Advertising Creative Strategy/ ทัศไนย สุนทรวิภาต. 11
10 การจัดการขาย / คำนาย อภิปรัชญาสกุล. 11
12
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?