สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 จำนวน 20 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 คู่มือทางลัดถ่ายภาพสวย กล้องดิจิตอล / เอกภาพ ภักดีศิริมงคล. 21
2 6 ท่าพิชิตทุกโรค เบญจามณี คำเมือง. 12
3 มหัศจรรย์สุวรรณภูมิ : ทัศนะพิจารณ์ยวัฒนธรรมท่องเที่ยวในโลกไร้พรมแดน/ธีรภาพ โลหิตกุล 12
4 หลักการประพันธ์เพลง / ลัญฉนะวัต นิมมานรตนกุล. 12
5 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและการบริหารภาวะวิกฤต / วิรัช ลภิรัตนกุล. 12
6 กฎหมายว่าด้วย ซื้อขาย /พิชัย นิลทองคำ , ภาสกร ญาณสุธี 12
7 สรุปผลงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น/เครือข่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 12
8 สรุปผลการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 12
9 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาพืชสมุนไพรในเขตพื้นที่ป่า ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / ชินานาตย์ ไกรนารถ. 12
10 ย่อหลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน / สุพจน์ กู้มานะชัย. 12
12
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?