สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 จำนวน 10 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 หลักภาษาโคบอล/มานพ วราภักดิ์ 41
2 การตลาดระดับโลก / นันทสารี สุขโต. 22
3 โคบอลประยุกต์/ขวัญชัย คณะรัตน์. 22
4 ไขสันหลังบาดเจ็บ/ กิ่งแก้ว ปาจารีย์,บรรณาธิการ 13
5 ตำราปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 13
6 ประวัติศาสตร์พม่า = A History of Burma / หม่องทินอ่อง, เขียน; เพ็ชรี สุมิตร, แปล. 13
7 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น/ ธิติ บวรรัตนารักษ์. 13
8 การพยาบาลสูติศาสตร์ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ 13
9 กายวิภาคศาสตร์และนิติมานุษยวิทยาของกระดูกมนุษย์: Anatony and forensic anthropology of the human bone/ ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ 13
10 การนันทนาการ/ เทพประสิทธิ์ กุลวัชวิชัย. 13
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?